Member

Staff

Professor Jianqing Wang
Associate Professor Daisuke Anzai
Research Assistant Hiromi Saeki

Students

                   
D2 Minghui Chen
D1 Haque Md Ismail
M2 Kento Kamiya
Keisuke Koike
Fumiya Nagao
Koki Muramatsu
Hiroki Yamada
Ryosuke Yamada
So Yo
Kengo Yoshibayashi
M1 Masanobu Kurihara
Yuuki Fujii
Junya Hoshino
Yasuhiro Morinaga
B4 Taisuke Iguchi
Ryota Ito
Ryohei Ono
Kohei Okamoto
Shota Toriyama
Choni Han
Naoya Maeda
Kazuki Miyajima
Yuta Yasue